XỬ LÝ SỰ CỐ KHẨN CẤP

XỬ LÝ SỰ CỐ KHẨN CẤP

Những sự cố thường gặp:

► Recloser:

- Recloser không tự động đóng lại được khi gặp sự cố.

- Không đóng được recloser.

- Recloser bị phóng điện.

 Tủ trung thế:

- Phóng điện bề mặt tủ trung thế.

- Relay trung thế tác động sai.

- Không đóng được máy cắt.

- Phóng điện đầu cáp trung thế.

- Sự cố liên quan đến hệ thống ATS trung thế.

- Sự cố vận hành tủ trung thế, thiết bị đo đếm.

► Máy biến áp:

- Sự cố quá dòng hoặc chạm đất xảy ra trên MBA.

- Quá nhiệt, quá áp trên MBA.

- Phóng điện đầu cáp MBA.

- Sự cố về dầu cách điện (MBA dầu).

- Sự cố quạt làm mát (MBA khô).

 Hệ thống điện hạ thế:

- Quá nhiệt và sự cố xảy ra với thanh dẫn Busway, Busbar, Busduct.

- Sự cố quá dòng và chạm đất xảy ra với hệ thống.

- Relay bảo vệ không tác động.

- Sự cố xảy ra đối với ACB, MCCB, thiết bị đo đếm.

- Sự cố vận hành thiết bị hạ thế.

- Sự cố liên quan đến ATS hệ thống nhà máy và tòa nhà.

► Tự động hóa và tự động điều khiển:

- Sự cố biến tần, Soft stater.

- Sự cố PLC, truyền thông giám sát năng lượng.

- Sự cố mạch điều khiển, relay trung gian.

               "Chúng tôi cam kết đem đến cho quý khách hàng một dịch vụ đúng như mong đợi của quý khách hàng đã tin tưởng vào Chung Tín." Tin tức liên quan