Sấy cáp ngầm trung thế điện áp 3,3KV - 110KV

Sấy cáp ngầm trung thế điện áp 3,3KV - 110KV

Máy sấy cáp ngầm trung thế 3,3KV - 110KV, sấy được chiều dài 1-2 km. Sản phẩm của Công ty Chung Tín mang tính chất sáng tạo mới của Việt Nam (sự kết hợp giữa các chuyên gia Công ty Netech Tnhh và Chung Tín), được khách hàng và Điện Lực EVN tin dùng.